EMEKLİLİK, YAŞLILIK VEYA MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA
HAK KAZANAN PERSONELLERİMİZİN
ÇALIŞTIRILAMAYACAĞINA DAİR
– DUYURU –


20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde;

  1. b) bendi hükümleri kapsamında, “Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak”,

ç) bendinde “…Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez”

Açıkça anlaşılacağı üzere emeklilik hakkını kazandıkları tarih itibariyle 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılamayacakları açıkça belirtilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Beltaş Beşiktaş Belediyesi
İşletmecilik Sanayi Tic. A.Ş.

2018-12-07T10:14:05+00:00