BELTAŞ Beşiktaş Belediyesi İşletme San. Tic. A.Ş’den BİLGİLENDİRME

Bugün Şehir Merkezi Reklam Medya Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin bazı sosyal medya mecralarında aramızdaki anlaşmazlığa ilişkin açıklamaları üzerine bu konuda genel bir özet ve ek bilgilendirme yapmamız hasıl olmuştur.

Beşiktaş Belediyesi’nin bir iştiraki olan BELTAŞ, ‘mülkiyeti’ Beşiktaş Belediyesine ve pek tabii kamuya ait olan yerlerde 642 adet reklam panosunun kurulması ve işletilmesi ile ilgili olarak 2016 yılının Haziran ayında Şehir Merkezi isimli reklam firması ile 3 ayrı sözleşme imzalamış bu sözleşmelere göre aylık KDV hariç toplam 495 Bin Türk Lirası bedel ile bu panoların kurulması ve işletme hakkına ilişkin 3 yıllık süre ile Şehir Merkezi isimli reklam firması ile anlaşılmıştır.

Firma 2017 yılının Eylül ayından itibaren ödemeleri düzenli yapmamış, gecikmiş ödemeleri bakiye kiralarının faizini dahi zor karşılamıştır. Bunun üzerine kendilerine  sözleşmelerden doğan toplam 3.718.000 TL’lik borçlarına ilişkin ilk ihtarname 08.01.2018 de noter aracılığıyla gönderilmiştir. Bu borca itiraz etmeyip makul bir miktar indirim ile ödeme taahhüdü imzalamak isteyen firmanın bu talebine karşılık iyi niyet ile bu taahhüt karşılık imzalanmıştır. Protokol ile borçlarını kabul etmesine rağmen ancak borcunun faizine denk gelen bir miktar ödeme yapan firma hem reklam panolarını işletmeye hem de BELTAŞ A.Ş’ye işletme bedelini ödememeye devam etmiştir. Bunun üzerine her ne kadar sözleşmede kalan işletme bedellerinin muaccel olacağı maddesi mevcutsa da sadece o ana kadar ki olan borçlarına karşılık yaklaşık 5.000.000 TL ( Beş milyon Türk Lirası) tutarında bir icra takibi kendilerine gönderilmiş tamamen kötü niyetle bu borca borcumuz yoktur itirazı ile firma tarafından itiraz edilmiş tarafımızca açılan itirazın iptali davası Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir.

Bu itiraz üzerine sözleşmenin ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 08.04.2018 tarihinde Şehir Merkezi firmasına sözleşmenin feshi ile reklam panolarının boşaltılması ihtarı gönderilmiştir. Bu bildirime ve açılan davalara rağmen Şehir Merkezi Reklam Medya Pazarlama Ltd. Şti. halen reklam panolarını işgalci konumunda kullanmakta ve ne BELTAŞ’a ne de Beşiktaş Belediyesi’ne herhangi bir bedel ödememektedir. Bu durum kanun boşluklarının kötüye kullanılmasının açık bir örneği olup bu gelişmelerin siz değerli firmalara da anlatılması bir kamu görevidir.

Bu düşünceyle Beşiktaş Belediyesi işletmesi olan BELTAŞ’ın dava sonunda kesinleşecek borç miktarı üzerinden siz değerli firmalara da İcra İflas Kanunu 89/1. Maddesi uyarınca ‘Haczin Üçüncü Şahıslara Tebliği’ yazısı gelebileceğini bildirmek durumundayız.

Sonuç itibariyle BELTAŞ %99,8’i Beşiktaş Belediyesi’ne ait kamu niteliğinde bir kurumdur. Bu kurumun bir lira dahi zarara uğratılmaması bizlerin tek gayesidir. Hiçbir özel şirket ile kişisel husumetimiz olması söz konusu değildir. Ancak önceki başkan ile kişisel yakınlıkları olduğundan bahisle şirketi ve kamuyu zarara uğratarak kişisel menfaat elde etmeye çalışan Şehir Merkezi Reklam Medya Pazarlama Şirketine karşı da her türlü hukuki yola başvururken bir yandan da kamuoyunu aydınlatmak görevimizin pek tabii bir parçasıdır. Belediyeyi dolayısıyla kamuyu zarara uğratan, haksız kazanç sağlayan bu firmayı kamuya deşifre etmek bizim görevimiz olup bu firma ile çalışmaya devam edip etmemek pek tabii sizlerin inisiyatifindedir.

BELTAŞ A.Ş olarak bir yandan hukuki süreç ilerlerken bir yandan da Beşiktaş Belediyesine ait mevcut ve yeni yerler için reklam sözleşmeleri yapmak da aynı doğrultuda hem hakkımız hem de kamu görevimiz olduğundan bu konudaki anlaşmalarımızın kesinliğe kavuşması halinde sizleri tekrar bilgilendireceğimizi arz ederiz.

Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş

Yönetim Kurulu

2018-05-16T15:10:10+00:00