Kamuoyunun Bilgisine Sunulur

Sevgili Beşiktaşlılar,

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden, Beltaş A.Ş işçilerinin işten çıkarıldığına dair spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını yaşadığımız bu süreçte siz değerli Beşiktaşlılar ile paylaşmak zorunluluğu doğmuştur.

Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet alımı için yapılmış olan ihale neticesinde ihale bir başka yüklenici tarafından alındığından 239 işçi kardeşimiz işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Daima işçinin ve emekçinin yanında olmayı kendine görev edinen Beşiktaş Belediyesi, sosyal demokrasi ilkelerine bağlı bir anlayış ile hiçbir işçi kardeşimizin işsiz kalmaması adına ihaleyi alan yüklenici firma ile temaslarda bulunmuştur. Bu temaslar neticesinde 239 işçi kardeşimize yeni yüklenici firma bünyesinde iş güvencesi sağlanmıştır.

Ancak bu gelişmeler karşısında sendika yöneticilerinin tutumu, işçi kardeşlerimizi darp ve tehdit etmeye yönelik davranışlar ve halk sağlığını tehdit edecek şekilde çöplerin sendika yetkililerince parklarımıza dökülmesi süreci uzlaşma zemininden uzaklaştırmıştır. 239 işçi kardeşimizden 150’si yapılan temaslar neticesinde işlerinin başına dönmeyi kabul etmiş bulunmaktadır. Diğer 89 kardeşimiz ise sendikanın tehdit ve baskılarından dolayı işlerine dönememektedir.

Bireysel çıkarları doğrultusunda ihaleye fesat karıştırmamızı açıkça talep eden sendika yöneticilerinin işçi kardeşlerimizin haklarını savunmaya yönelik hiçbir girişimi olmamıştır. Kaldı ki Soma’da “İşçi Haklarına” sahip çıkmayan, bu konuda iktidara sesini dahi yükseltemeyen DİSK, Beşiktaş Belediyesi’ne “İşçi Hakları” dersi veremez.

DİSK şube yöneticilerinin bireysel çıkarlarını bir kenara bırakarak, işçi kardeşlerimizin refahı için olumlu adım atmalarını arzu etmekteyiz. Beşiktaş Belediyesi olarak hiçbir işçi kardeşimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımla.


Av. Murat Hazinedar

Beşiktaş Belediye Başkanı

Siteye Giris;...